Biogas

Biogas är en vanlig typ av bränsle idag.

Biogas produceras bland annat ute hos våra bönder.

När ett organiskt material bryts ner i en miljö som är fri från syre så bildas det biogas. Det här är inte samma sak som naturgas som man utvinner från jordskorpan. Biogasen är miljövänlig eftersom den inte tillför koldioxid till atmosfären och den här gasen kan man använda till elproduktion, inom industrin, och även som drivmedel för fordon. När man tillverkar biogasen så får man inte bara gas, det avfall som blir över, så kallad rötrest, kan användas som gödsel eftersom det är rikt på näring. Rötresten anses vara miljövänligare än gödsel som är industriproducerad. Biogasen uppstår helt naturligt i våtmarker och på fält men för att kunna dra nytta av gasen så måste man använda sig av speciella tankar där man kan skapa de förutsättningar som krävs för att gasproduktionen ska uppstå.

Så produceras biogas

För att tillverka biogas så måste man få fram rötning av organiskt material. Det här kan vara matavfall eller spillet från boskap. Den gas som man tillverkar består till största delen av metan men har också en mindre del koldioxid. Enkelt sagt så är det så att man för in avfallet i en syrefri tank där man tillsätter bakterier. Resultatet blir gas som man fångar upp i en annan tank för vidare transport. Man använder sig alltså av helt naturliga processer som ändå kommer att uppstå då man samlar material som gödsel och lantbruksgrödor. Det här betyder att jordbruk kan lägga till produktion av biogas eftersom de har gott av det avfall som behövs för gasproduktionen. Den tank som man använder för rötningsprocessen kallas för en rötkammare och när man har tagit fram gasen så kommer det att finnas kvar rester av avfallet som kallas för rötrest. De här resterna är fulla av näring och kan användas vidare för som gödningsmedel vilket givetvis är något som behövs på ett lantbruk, så man kan se stor mening med framställningsprocessen som både tar hand om avfall och ger flera nyttiga produkter.

Distribution av biogasen

När man väl har tagit fram biogas så måste den förstås transporteras till sin slutdestination och det här kan man göra på lite olika sätt. Städer som har investerat i gasnät kan ha en punkt där man fyller på med mer gas men det går också att komprimera gasen eller lagra den i flytande form. En viktig del av utvecklingen av biogas som biobränsle är just det där med distribution. Med tanke på hur miljövänlig den här gasen är så är det viktigt att man inte drar ner på den miljövänliga effekten genom att lagra och distribuera gasen på fel sätt. Det här är ett område som hela tiden utvecklas och det särskilt med tanke på att det blir allt vanligare med biogas som bränsle för fordon.