Etanol

 Etanol är ett vanligt biobränsle.

Etanol är vanligt biobränsle och används till lokaltrafik över hela Sverige

I jakten på alternativ till oljan så har etanolen fått särskild status som ett biobränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Etanol eller etylalkohol som man också kan kalla den är en alkohol som har den kemiska beteckningen C2H5OH. Det här är samma alkohol som man använder sig av i drycker och i tekniska produkter som spolarvätska och olika typer av lösningsmedel. Det som är särskilt intressant med etanolen är att man faktiskt också kan använda den som bränsle för motorer, både i ren form och som en blandning med bensin. Den som tankar med 95 oktanig bensin drar nytta av etanolen som finns som en del av bensinblandningen.

Etanol i bussar och bilar

I Sverige så kör flera tusen bussar som drivs med etanol omkring på gatorna. När de här bussarna introducerades så var det många som rynkade näsan på grund av lukten som då och då puffade ut. Idag är det inte lika vanligt med dålig lukt från etanolbussar och drivmedlet som kallas för ED95 används också för andra tyngre fordon som lastbilar. Det här är ett drivmedel som består av 95 % etanol och i övrigt av en tillsats som gör det lättare för motorn att förbränna. Det här är inte samma bränsle som används i bilar som har gjorts om för att kunna drivas med en blandning av etanol och bensin. Den här blandningen kallas för E85 eftersom den består av 85 % etanol och en mindre del bensin.

Bra för miljön

I Sverige så utvinner man etanolen ur spannmål men man kan även få fram alkoholen från sockerrör och majs. Det här betyder att etanolen är en förnyelsebar energikälla och därför ses den som ett biobränsle som inte ökar andelen koldioxid i atmosfären. I Sverige så är det ännu inte så aktuellt med E100 som är en ren etanol eftersom denna fortfarande är mycket dyr. För bilar så använder man sig fortfarande av en mindre del bensin vilket givetvis leder till fortsatta utsläpp av koldioxid om än i mindre grad, och det är långt från alla motorer som har konverterats för att kunna drivas med E85. Dessutom så ska man komma ihåg att etanolbränslet innehåller mindre energi än bensinen och att bränsleförbrukningen av E85 och ökar en aning.

Etanol sotar inte och en etanol som läcker ut i naturen löses snabbt upp i vatten där den bryts ned av mikroorganismer. Utsläppen är alltså inte särskilt miljöfarliga och det gör det intressant att fortsatt utveckla detta biobränsle och även motorer för att kunna överge bensinen och istället köra med etanol. Det finns dock viss kritik mot etanolen som bränsle och man talar om det som kallas för Indirect Land Use Change (ILUC) som innebär att man börjar använda landytor på ett annat sätt då man vill utvinna etanol.